ΕΦΕΠΑΕ - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μητρώου Αξιολογητών

Εγγραφή

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας

Έχω ήδη λογαριασμό

Μόνο κεφαλαία και ελληνικά γράμματα
Μόνο κεφαλαία και ελληνικά γράμματα
Μόνο κεφαλαία και ελληνικά γράμματα
Μόνο ελληνικά ή λατινικά κεφαλαία γράμματα
Μόνο κεφαλαία και ελληνικά γράμματα
Μόνο αριθμοί και κεφαλαία και ελληνικά γράμματα
Μόνο αριθμοί και πρέπει να έχουν μήκος 5 ψηφίων
Μόνο κεφαλαία και ελληνικά γράμματα
Παρακαλώ επιλέξτε Δήμο
Μόνο αριθμοί και πρέπει να έχουν μήκος 9 ψηφίων

Δυνατότητα Έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών *

Ηδη Εγγεγραμμένος Στο Μητρώο Αξιολογητών *

+30
Μόνο αριθμοί και πρέπει να έχουν μήκος 10 ψηφίων
+30
Μόνο αριθμοί και πρέπει να έχουν μήκος 10 ψηφίων

Τομείς Εξειδίκευσης * Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους του ενός Τομείς. Πριν ολοκληρώσετε την αίτηση, βεβαιωθείτε πως έχετε επισυνάψει τα κατάλληλα πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν την κατάρτισή σας στον κάθε Τομέα.


Μέχρι 8 χαρακτήρες. Το πεδίο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας είναι απαραίτητο όταν δεν υπάρχει Αριθμός Διαβατηρίου.
Μέχρι 9 χαρακτήρες. Το πεδίο Αριθμός Διαβατηρίου είναι απαραίτητο όταν δεν υπάρχει Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.
Το πεδίο IBAN μπορεί να περιέχει μόνο γράμματα και αριθμούς.
Το πεδίο SWIFT / BIC πρέπει να είναι 8 χαρακτήρες.
Μόνο κεφαλαία και ελληνικά γράμματα

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: Pdf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2MB
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: Pdf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2MB
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: Pdf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2MB

Έγγραφα/Πιστοποιητικά Κατάρτισης:

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: Pdf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2MB. Μέγιστος αριθμός αρχείων 3
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: Pdf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2MB. Μέγιστος αριθμός αρχείων 3
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: Pdf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2MB. Μέγιστος αριθμός αρχείων 3
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: Pdf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 10MB. Μέγιστος αριθμός αρχείων 3
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: Pdf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2MB. Μέγιστος αριθμός αρχείων 5

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

ΕΦΕΠΑΕ © 2024 | v1.6.18+dfb0e99